Műszaki ellenőrzés

A műszaki ellenőrzési tevékenység részletezése:

 • Ajánlatkérési terv bírálata.
 • Ajánlati felhívás összeállításában való közreműködés.
 • Ajánlatok értékelése, javaslattétel.
 • A kivitelezői szerződés kötésénél közreműködés, hogy a műszaki, jogi, pénzügyi és megrendelői érdekek érvényesüljenek.
 • A MKT tervbírálatának megtartása, a hiányosságok pótoltatása.
 • Munkaterület átadás, építési napló megnyitása.
 • A beruházásra beruházói ütemterv készítése.
 • Szakágankénti (építész, gépész, elektromos) műszaki ellenőrzés a 158/1997.(IX.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, 8 naponként, de igény esetén gyakrabban is.
 • Kapcsolattartás a Megrendelő, Tervező és Kivitelező szervezetekkel.
 • Jelentés készítése a munkák állásáról havonta a Megbízó részére.
 • Tervezői művezetések szervezése, teljesítések igazolása.
 • Kivitelezői észrevételek felülvizsgálata, döntésre javaslattétel.
 • Koordinációk szervezése, vezetése, dokumentálása.
 • Kivitelezői teljesítések felülvizsgálata, igazolása, számlakifizetésre javaslattétel.
 • Felmerült pótmunkák felülvizsgálata, döntésre javaslattétel.
 • Próbákon való részvétel (nyomáspróba, próbaüzem stb.).
 • Műszaki átadási dokumentáció felülvizsgálata.
 • Műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása.
 • Hiba- és hiányjegyzék összeállítása, pótoltatás, hiánypótlási igazolás kiadása.
 • Üzembehelyezési eljárás lefolytatása.
 • Használatbavételi engedély beszerzésében való közreműködés.
 • Egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lebonyolítása, hibajegyzék összeállítása, hibák javításának pótoltatása és igazolás kiadása.
 • Pénzügyi elszámoláskor közreműködés.