Hulladékgazdálkodás

Az ÉLITI '92 Kft. vállalkozik bármilyen eredetű hulladék begyűjtési, újrahasznosítási, elhelyezési, komposztálási feladatainak megtervezésére, tanulmánytervek, hatástanulmányok, valamint részleges és teljes körű környezeti állapotfelmérések készítésére.
A szennyvíztisztítással ellentétben a hulladékgazdálkodás területén a nagy regionális rendszerek létesítése a leggazdaságosabb és környezetvédelmi szempontból is ez a legjobb megoldás.


A hulladékgazdálkodás legfontosabb alapelvei:

  • A keletkezett hulladék minél nagyobb részét termikus úton kell ártalmatlanítani, ez kommunális hulladékok esetében szemétégető műben, veszélyes hulladékok esetében ú.n. termikus plazmaeljárással valósítható meg a legcélszerűbben.
  • A veszélyes nehézfémeket (Hg, Pb, Cd, Tl, Cr) és arzént nem tartalmazó hulladékok ártalmatlanítására a cementgyári égetés majdnem ideális technológia.
  • A kommunális és élelmiszeripari hulladékok komposztálásra alkalmas részeit komposztálni kell (erre több eljárás létezik).
  • A lerakókba csak inert hulladékot (pl. építési törmeléket, salakot stb.) célszerű elhelyezni úgy, hogy a beszállítási távolság 30-40 km-nél ne legyen nagyobb.


Ipari hulladékgazdálkodás
Állati eredetű hulladékok feldolgozását országosan ipari méretekben az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. üzemei (Solt, Tököl, Mátyásdomb, Hódmezővásárhely, Bőny, Debrecen, Szolnok) végzik. Az ATEV számos hulladékfeldolgozó üzemének tervezését, a követelményrendszernek megfelelő üzemi korszerűsítések tervezését az ÉLITI' 92 Kft. szakemberei végzték.

Biogáz előállítás
Szerves anyagok levegőtől elzárt, anaerob bomlásakor metán tartalmú gázelegy, ú.n. biogáz keletkezik. Kiindulási anyagok lehetnek: kommunális szennyvíziszap, állati eredetű melléktermékek (belsőségek), kommunális hulladéklerakók szerves anyagai. A biogáz ú.n. gázmotorokban elégethető, energiatermelésre használható, a gázmotor generátorral egybekapcsolva elektromos energiát termel, valamint a motor hűtése révén használati melegvizet szolgáltat.

REFERENCIÁINK

Bioetanol, burgonyakeményítő és biogáz üzem, Pusztaberki – megvalósíthatósági tanulmány, 2009

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Bőnyi Gyára