Szennyvíztisztítás

Kommunális és ipari szennyvizek tisztítása
Vállalkozunk kommunális, élelmiszeripari és egyéb ipari szennyvizek tisztítását végző szennyvíztisztító telepek tervezésére. Eleveniszapos, mélylevegőztetéses, folyamatos üzemű  szennyvíztisztítóink a tisztítandó szennyvíz mennyiségétől, szennyezettségétől és a tisztított szennyvíz befogadójára előírt vízminőségtől függően lehetnek egy-, két- vagy háromfokozatúak. Igény szerint anaerob szennyvíztisztítót is tervezünk.

Kis települések szennyvíztisztítása
Tervezünk gravitációs és vegyes rendszerű szennyvízgyűjtő csatornarendszereket, valamint ehhez kapcsolódóan – a napi szennyvízmennyiség függvényében – szakaszos vagy folyamatos üzemű szennyvíztisztítókat, melyek több települést is elláthatnak.
Emellett kidolgoztunk egy szippantott szennyvíz tisztítására alkalmas biológiai szennyvíztisztítási technológiát, amellyel a nem csatornázott települések szennyvíztisztítását a közműcsatorna-hálózat kiépítési költségének egy hatodáért meg tudjuk oldani úgy, hogy a későbbiekben megépülő közműcsatorna-rendszer a már meglévő biológiai tisztítóra köthető. Technológiánkat elsősorban olyan 2000 LE (lakosegyenérték) alatti települések szennyvíztisztítására ajánljuk, ahol belátható időn belül nem lesz kiépítve közműcsatorna-hálózat.

Meglévő szennyvíztisztítók korszerűsítése
Vállaljuk meglévő, rosszul működő szennyvíztisztító telepek korszerűsítését, intenzifikálását a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékeknek megfelelően. A szennyvíztisztítók tervezésekor igény esetén javaslatot teszünk a keletkezett, stabilizált szennyvíziszap elhelyezésére, esetleges hasznosítására.

A biológiai szennyvíztisztítást a nitrifikáló, denitrifikáló, szervesanyag lebontó baktériumok által termelt enzimek végzik.

A szakaszos üzemű szennyvíztisztításnál a levegőztetés csak szakaszosan történik (ilyenek az SBR reaktorok, szakaszos biológiai reaktorok), ezért alig van,- vagy egyáltalán nincs ammónia lebontás, a szervesanyagok az oxigénhiány miatt anaerob bomlásnak indulnak, a rothadó szervesanyagok a rosszul tisztított szennyvizet feketekávé színűvé, egyes esetekben bűzössé teszik.

A rosszul tisztított, nagy ammónia tartalmú szennyvíz élővízbe vezetve - különösen, ha a vízfolyás kis vízhozamú -, tönkreteszi a víz élővilágát, a víz sötét színűvé, élettelenné válik.

A szakaszos üzemű szennyvíztisztítás alapvető hibája, hogy az enzimeket termelő baktériumok 2 órán át nem kapnak oxigént -friss levegőt -, a baktériumok egymást eszik meg, s megszűnik a szennyvíz biológiai tisztítása !

Ezért célszerű a szakaszos üzemű szennyvíztisztítók átalakítása folyamatos üzeművé. Ezáltal elmarad az élővizek szennyezése, és az évente növekvő szennyvízbírság.

A szennyvíziszap víztelenítésére centrifuga helyett szalagszűrőprést kell használni, melynek mind beruházási, mind üzemeltetési költsége kisebb, mint egy azonos kapacitású centrifugáé.

A szűrőcentrifuga problémája, hogy ha a bejövő nyers szennyvíz homokot tartalmaz, a homok a csigaleveleket elkopatja, a centrifuga kiegyensúlyozatlanná válik,- javításra, vagy forgórész cserére szorul.


REFERENCIÁINK:

  • Tura városi szennyvíztisztító rekonstrukciós tervei – 2011
  • Németkér, ülepített szennyvíz nyárfás elöntözésének tervezése – 2009
  • Mohács sziget halott területeinek szennyvíztisztítási tervei – 2008